رتبه15
خانم فاطمه هوشمندان #رتبه_11_شیمی_دارویی #رتبه_35_بیوشیمی #درصد_زبان_83%
0:00
0:00
رتبه11
پریسا رحیمی #رتبه_2 انگل شناسی پزشکی #رتبه_5 باکتری پزشکی #درصد_زبان_93%
0:00
0:00
14
معصومه گلیجانی #رتبه_6_ژنتیک_انسانی #درصد_زبان_90%
0:00
0:00
رتبه17
زهرا شهریاری #رتبه_59_انگل_شناسی #رتبه_62_میکروب_شناسی ❤️ #درصد_زبان_100% ❤️
0:00
0:00
رتبه18
جناب آقای مجتبی مراد زاده #رتبه_17_اتاق_عمل #درصد_زبان_81%
0:00
0:00
رتبه19
لیلا ذوالفقاری #رتبه_16_علوم_تشریحی #درصد_زبان_71%
0:00
0:00
woocommerce-placeholder
صحبتهای خانم نسترن دژگام #رتبه_1_کشوری_اتاق_عمل #درصد_زبان_86%
0:00
0:00
woocommerce-placeholder
صحبتهای خانم مهدیه صالحی #رتبه_2_کشوری_اتاق_عمل #درصد_زبان_82%
0:00
0:00
woocommerce-placeholder
آقای سروش صادقی #رتبه_1_فناوری_اطاعات #رتبه_1_انفورماتیک_پزشکی #درصد_زبان_81%
0:00
0:00