سبد خرید

کارنامه و مصاحبه های رتبه های برتر سال 98

? آقای مرادی?

#رتبه_4_هماتولوژی? #زبان_84%?

سرکار خانم محمدی

?رتبه 18 اتاق عمل ?زبان 97 %

? #آقای_سعیدی

? #رتبه 4 اتاق عمل ?زبان: 94 درصد

جناب آقای خطبائی 

? رتبه 32 پرستاری 98 ? درصد زبان 85%

سرکار خانم کیانی

رتبه 1 انفورماتیک پزشکی ? زبان 88 %

? خانم کریمی?

#رتبه_20_هماتولوژی ?زبان88%?

? آقای درگلاله?

?23 ژنتیک-32بیوتک?زبان 79%

? خانم مقامی?

#رتبه_7_سم_شناسی ?زبان_81%?

? خانم رحمانی?

?رتبه 11 اتاق عمل? زبان 84%?

? #خانم_کاظمی

?رتبه_2_اپیدمیولوژی ?زبان: 74%

? آقای مهدی نژاد?
رتبه 4 بهداشت ایمنی غذایی ?زبان 68%

? #خانم_عسکری

?  رتبه 10 بهداشت روان
?  رتبه 17 روانشناسی سلامت زبان: 65 درصد

در حال بارگذاری ...
Call Now Buttonپشتیبانی (تماس یا پیام واتساپ)